Läckö

Utställningar 8/6 - 25/8 2019

För öppettider, läs mer här >>
 

"Tankar i glas"
– Konstglas från 1960 till idag

Glaskonsten i Sverige har i över hundra år varit blomstrande och tidvis nått internationellt erkännande. Under de första decennierna var det glasbruken som styrde denna utveckling. Konstnärerna arbetade fram nya former dekorer och tekniker. Därefter förverkligade de glasobjekten tillsammans med hyttpersonalen. Det nära samarbetet mellan glasblåsarna och konstnärerna skapade unika förutsättningar för den höga kvalitet, både vad gällde hantverket och den konstnärliga verkshöjden.

På 1960-talet blev konstnären och glasblåsaren ofta samma person, då många glasformgivare arbetade i egna ateljéer och studioglashyttor. Därigenom hade de en annan frihet att experimentera med fokus på det konstnärliga uttrycket istället för ekonomi och marknadsandelar. Från att tidigare ha utgått från kärlet blir glasen nu allt med skulpturer.

Idag är det de enskilda glasformgivarna, som helt står för innovationer och utforskar nya vägar inom konsten.

I denna utställning visas unikt konstglas av ca 50 konstnärer ur Nationalmuseums omfattande samling av modern glaskonst från 1960 och framåt. Inför denna utställning har de nu levande konstnärerna ombetts formulera sina tankar i ord.

Välkomna att dela glasglädjen i sommarens utställning.


Deltagande glaskonstnärer:

Esme Alexander, Monica Backström, Paula Bartron, Katrina Berglund, Lena Bergström, Matz Borgström, Åsa Brandt, Anna Carlgren, Gunnar Cyrén, Erik Dietman, Brita Flander, Ulla Forsell,  Mafune Gonjo, Paul Grähs, Lars Hellsten, Margareta Hennix, Ulrica Hydman-Vallien, Erik Höglund, Annika Jarring, Ditte Johansson, Åsa Jungnelius, Anna-Lena Kauppi, Catharina Kippel, Matti Klenell, Simon Klenell, Fredrika Linder, Agneta Linton, Mårten Medbo, Irina My, Richard Rackham, Martti Rytkönen, Ingegerd Råman, Gunnel Sahlin, Benjamin Slotteröy, Per B Sundberg, Caroline Södergren, Eva Ullberg, Claes Uvesten, Bertil Vallien, Ann Wolff, Ann Wåhlström samt Catharina Åselius Lidbeck.

 

Utställningen sker i samarbete med Nationalmuseum

 

"Parallella världar" i Musiksalen

I den luftiga musiksalen på fjärde våningen visas konst av Karl Axel Pehrson (mannen bakom Guldbagge-skulpturen) och fotografier av Stiftelsen Läckö Slotts trädgårdsmästare Simon Irvine. Deras parallella världar berikar varandra i ett fascinerande möte. Och i den förtrollande Lilla Slottsträdgården upplever du bildkonsten – in real life


 

"En guldkantad historia" Rörstrand Museum

Festivitas, glamour och lyx. Guldet har alltid varit en statussymbol, ett tecken på att en produkt valts ut som särskilt exklusiv.

Sedan mitten av 1800-talet har Rörstrand förgyllt sitt keramiska gods med guldkanter och gyllene dekorer. Allt från 1800-talets lyxserviser till blomvaser och saltkar dekorerades med guld. Det ansågs länge att finservisen skulle ha guldkant. Den togs bara fram ur skåpens mörker vid speciella tillfällen och diskades för hand med största varsamhet. På 1990-talet fick Rörstrand flera stora prestigefulla beställningar, bl.a till ryska duman och till Nobelstiftelsen som firade jubileum, och då var såklart gulddekorer det givna valet. I år bjuder vi in till ett guldglittrande rum på förborgen!


Foto Daniel Ström

Webbproduktion: Entos AB