Läckö

Utställningar 2020 uppdateras under våren

För öppettider, läs mer här >>

 

Utställningen sker i samarbete med Nationalmuseum

 

Konstnärer kring Kinnekulle

Bakom rubriken ”Konstnärer kring Kinnekulle” står en grupp som bestod av  nio konstnärerna John Ahlgren, Edna Cers, Martin Hansson, Vanja Nones Håkansson (1923 -2014), Chennet Juhlin, Lars-Erik Ström (1929-2018), Jan Erik Svensson och Eva Ström Svensson och Ingegerd Granberg. De var alla bosatta kring Kinnekulle.

Gruppen bildades i början av nittiotalet och var aktiv en bit in på det nya milleniet. De gjorde många utställningar tillsammans. Genom att ställa ut tillsammans spred de den bästa konsten i Skaraborg inom, och långt utanför regionens gränser. De gjorde också en rad offentliga utsmyckningar. Gruppen kom att få stor betydelse för det skaraborgska konstlivet och samverkan kom att ge konstnärerna nya och bättre möjligheter och konstpubliken möten med konst av god kvalitet. De flesta av konstnärerna är fortsatt aktiva och viktiga och personliga röster i konstlivet.
 

För att presentera gruppen och dess medlemmar arbetas för närvarande med en bok om gruppen, några av dess projekt och presentationer av konstnärerna och deras verk. Bokprojektet är ett samarbetsprojekt mellan Skövde allmänna konstförening, Lidköpings konstförening och Götene Konstförening och konstnärerna. Projektledare är Jan Gustafsson.

Boken skrivs av konstvetaren Bo Borg i samarbeten med konstnärerna och konstföreningarna. En utställning planeras också på Läckö Slott sommarsäsongen 2020. Där ska både äldre och helt aktuella verk visas för att ge en bred presentation av gruppens konst nu och då. I samband med vernissagen på Läckö släpps också boken om Konstnärerna Kring Kinnekulle.

Utställningen och boken blir en spännande konstupplevelse för besökare från när och fjärran.

Rörstrand Museum

 

Webbproduktion: Entos AB