Läckö

Hanteras varsamt
– fragilt, flyktigt, förgängligt


Detalj, halsband av äggskal av Helena Sandström (1997)
Foto: Hans Thorwid

Sommarens utställning med föremål ur Nationalmuseums rika samlingar visar på konstnärliga gestaltningar av förgänglighet inom bildkonst och hantverk. Här görs nedslag i såväl Läckös storhetstid under 1600-talet som i modern tid, och Magnus Gabriel de la Gardies närvaro är tydlig bland annat i en målning som han ägt och som illustrerar ett av hans tänkespråk.

Utställningen skildrar även hur formgivare genom århundradena utforskat och tänjt sköra material för att demonstrera teknisk skicklighet och konstnärlig uttryckskraft. Det flyktiga gestaltas av molnstudier och ljuskällor. Här visas också konst med vanitasmotiv – livets förgänglighet. Du möter såpbubblor, slocknade ljus och timglas ...


Fickur i form av ett kranium (ca 1560)  "Skapelsens krona" av Britt-Ingrid Persson
(1970)
Foto: Linn Ahlgren            

 

Utställningen sker i samarbete med Nationalmuseum

För öppettider, läs mer här >>

 

 

Bakom rubriken står en grupp som bestod av konstnärerna John Ahlgren, Edna Cers, Ingegerd Granberg, Martin Hansson, Vanja Nones Håkansson (1923 -2014), Chennet Juhlin, Lars-Erik Ström (1929-2018), Jan Erik Svensson och Eva Ström Svensson. De var alla bosatta kring Kinnekulle.

Gruppen bildades i början av nittiotalet och var aktiv en bit in på det nya milleniet. Genom att ställa ut tillsammans spred de den bästa konsten i Skaraborg inom, och långt utanför regionens gränser. De gjorde också en rad offentliga utsmyckningar. Gruppen kom att få stor betydelse för det skaraborgska konstlivet och samverkan kom att ge konstnärerna nya och bättre möjligheter och konstpubliken möten med konst av god kvalitet. De flesta av konstnärerna är fortsatt aktiva och viktiga och personliga röster i konstlivet.

För att presentera gruppen och dess medlemmar arbetas för närvarande med en bok om gruppen, några av dess projekt och presentationer av konstnärerna och deras verk. Bokprojektet är ett samarbetsprojekt mellan Skövde allmänna konstförening, Lidköpings konstförening och Götene Konstförening och konstnärerna. Projektledare är Jan Gustafsson. Boken skrivs av konstvetaren Bo Borg i samarbeten med konstnärerna och konstföreningarna.

I utställingen på Läckö Slott visas både äldre och helt aktuella för att ge en bred presentation av gruppens konst nu och då. I samband med vernissagen släpps också boken om Konstnärerna Kring Kinnekulle.

Rörstrand Museum "100 år - hundra föremål"

2020 är det 100 år sedan Rörstrands legendariske konstnär Carl-Harry Stålhane föddes. Vi firar jubileet med att plocka fram 100 föremål och foton ur samlingarna som vi visar i vårt lilla rum på förborgen.


Foto Patrik Johansson

Carl-Harry Stålhane föddes på andra sidan Vänern i Mariestad och kom redan som 18-åring till Rörstrand i Lidköping. Han började sin bana som assistent åt en av den tidens stora konstnärer, Isaac Grünewald. Efter några fattiga konstnärsår i Paris återvände Stålhane till Rörstrand och började staka ut sin bana. Det kom att bli 30-talet framgångsrika år på fabriken i keramikens tjänst. I utställningen visas såväl konstgods som serviser signerade Stålhane.


Foto Rörstrand Museum

Webbproduktion: Entos AB