Läckö

ÅRSMÖTET 2020 11 07

På grund av rådande pandemi kan föreningen inte anordna ett ”vanligt” årsmöte utan ni, som medlemmar, har istället fått handlingarna utskickade. Förfarandet är tillstyrkt av föreningens revisorer.
Möjlighet finns att inkomma med erinringar eller förslag senast 21 oktober 2020. Dessa mottages av föreningens ordförande Lars-Göran Lönnermark, larsgoran10@gmail.com, tel 0511-182 36, 070 266 93 53 eller sekreterare Inger Fahl, fam.fahl@telia.com, tel 070 695 73 92. Om inga erinringar eller förslag inkommer protokollförs förfaringssättet och styrelsens och valberedningens förslag beslutas den 7 november.

De frågor som ska avhandlas är följande:

1. Godkännande av detta förfarande av årsmötesförhandlingarna. 2. Val av justerare Stig Dahllöf, Lidköping

3. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Som underlag bifogas årsredovisningen samt revisorernas berättelse. Dessa har tillstyrkt ansvarsfrihet.

4. Val av styrelse.
Valberedningen har föreslagit omval av 10 ledamöter samt ett nyval efter Ulla-Märta Tall som önskar avgå. Detta innebär en oförändrad storlek av styrelsen d v s 11 ledamöter plus VD i stiftelsen.
Ordförande: Lars-Göran Lönnermark, Skara
V. ordförande: Bodil Warolin, Vara
Ledamöter:
Britmari Brax, Göteborg
Gunnar Dahlström, Göteborg
Håkan Ekesbo, Lidköping
Inger Fahl, Lidköping
Ingrid Johnsson, Lidköping
Wilhelm Klingspor, Hällekis
Carl Henrik Ohlsson, Lidköping
Eva Björkman, Skövde
Nyval:
Helena Långström Schön, Skara
Självskriven ledamot: Magnus Lönnroth, Lidköping, VD i stiftelsen

5. Val av revisorer.
Förslag är omval av
Stig Dahllöf, Lidköping, ordinarie
Eva Andersson, Lidköping, ordinarie Jan-Erik Florberger, Lidköping, suppleant

6. Till valberedning 2021 föreslås omval av Elisabeth Stålarm, Skara, sammankallande Johan Lindén, Lidköping
nyval av

Sara Roland, Lidköping

7. Fastställande av medlemsavgifter för 2021.
Styrelsens förslag är att medlemsavgiften ska vara oförändrad,
dvs. 200:-/år för enskild medlem och 2.000:-/10 år för guldmedlem samt 2.000:-/år för företag.

8. Övriga frågor.

 

Årsmötet för verksamhetsåret 2018, den 25 maj 2019.

Det var gudomligt vackert denna tämligen tidiga morgon när Läckö Väners styrelse samlades för ett möte innan årsmötet. Solen sken från en alldeles klarblå himmel, fåglarna kvittrade och slottet speglade sig i vattnet. Då blir man glad till sinnes.

 

Glad blev styrelsen också för att så många vänner mött upp denna dag. Vi börjar närma oss 1000 medlemmar men än är vi inte riktigt där. Till årsmötet kom ett femtiotal som också avnjöt den goda lunchen, bestående av nyfångad gös från Vänern, ramslök från Kinnekulle och nyskördad kål från slottsträdgården.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmötet

Ordförande Lars-Göran Lönnermark ledde förhandlingarna med den äran och årsmötet kunde ta beslutet att utse Håkan Ridal till hedersmedlem. Han var med och bildade föreningen för drygt 20 år sedan och har sedan dess aktivt deltagit i dess verksamhet dels som sekreterare men också med resor, nyhetsbrev, sponsring med mera.

 

Revisor Eva Andersson läste upp revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet. Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad, det vill säga 200 kr för enskild medlem och år.

 

Ny i styrelsen är Eva Björkman. Håkan Ridal har avböjt omval. I övrigt omval på samtliga poster.

 

Stiftelsens verkställande direktör Magnus Lönnroth berättade kortfattat om sommarens utställningar. Till glasuställningen, i samarbete med Nationalmuseum, kommer en app med extra information att kunna laddas ner. 

 

Till invigningen kommer också renoveringen av statyerna av Magnus och Jakob De la Gardie vara klar. Statyerna är gjorda av gips förstärkt på vissa utsatta partier med bly. Liksom vapensköldarnas renovering förra året bidrar Vänföreningen till detta.

 

Allan Ahlman, vår slottsarkitekt, förklarade pedagogiskt hur omputsningen av slottet och nu först kyrktornet kommer att gå till. Reportage utlovas.

 

Chatarina Sjölin och arkiven

Hur hittar vi information om Läckö Slott i arkiven? var rubriken för Chatarina Sjölins föredrag efter årsmötet. Chatarina har arbetat med forskning kring slottet och dess ägare under många år och vet var och hur man kan och får söka i de olika arkiven. Historien börjar, sägs det, med att Biskop Brynolf 1298 börjar bygga borgen. Men det finns brev från hans hand, skrivet på Kållandsö redan 1288. Chatarina visade bilder på dessa fantastiska dokument från 1200-talet fram till 1900-talet en spännande resa som verkligen satte åskådarnas fantasi i rörelse. Till och med Gustav Vasa har varit på Läckö, både 1532 och 1535. Det var naturligtvis han som tog borgen från biskoparna i samband med reduktionen, som Västers riksdag beslutat om 1527. På 1680-talet var det dags för nästa reduktion, då Karl XI  drog in Läckö med flera egendomar från dåvarande ägaren Magnus Gabriel De la Gardie.

 

Riksantikvarieämbetets arkiv, av tradition kallat Antikvarisk-topografiska arkivet, ATA, är en viktig informationskälla för alla som är intresserade av svensk arkeologi, konsthistoria och byggnadshistoria. Men vi får också söka i Lunds Universitetsbibliotek, där finns 200 hyllmeter om De la Gardie-ätten, i Landsarkivet i Göteborg, och i Historiska Museets i Stockholm arkiv. Överallt finns mycken intressant kunskap att hämta. Och så som Chatarina uppmanades oss. ”Starta studiecirklar! Det finns massor att upptäcka!”. Kanske kan vi få igång någon redan till hösten.

 

Verksamhetsberättelser
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

 

Webbproduktion: Entos AB