Läckö

Årsmötet 2017

Läckö Vänners årsmöte äger rum den 27 maj i naturum. Mötet börjar kl. 11.00. Efter förhandlingarna kommer verksamhetsledaren för visningsenheten Fredrik Kindberg (bild till höger) att berätta om de flesta av slottets ägare från Brynolf till Adlercreutz. Sedan är det inte många steg för att avnjuta en härlig lunch på Hvita Hjorten.
Passa på att boka in detta datum för en trevlig dag på Läckö.

2016 

”Nu börjar sommaren, för idag är det Läckö Vänners årsmöte” så inledde Katrin Ljungblom sin hälsning och beskrivning av maten som efter årsmötet serverades vännerna. Maten är lokalproducerad och följer säsongerna. Som Simon Irvine senare sa ”man vet aldrig vad man får”. Men alltid gott och vällagat. Så gott att vin- och matskribenten Mikael Mölstad, Svenska Dagbladet, utan vidare klassade Hvita Hjorten som nr sex på sin lista över nio förnämliga restauranger, alla värda en långväga omväg. 

Så vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar med Lars-Göran Lönnermark som ordförande och Håkan Ridal som sekreterare. Till justeringsman valdes Thorbjörn Roos.

Magnus Lönnroth informerade om några av sommarens alla begivenheter på Läckö. En nyinsats programpunkt är  ”I sällskap med visornas mästare” med Sven Bertil Taube och Göran Fristorp den 14 augusti. Läckö Vänner har bidragit med 100 000 kr till en säkerhetsmonter för bland annat Nationalmuseums juveler och med ytterligare 100 000 kr till sommarens opera ”Det går an”. Efter sommaren ska föreställningen sättas upp på Malmö operan.

Revisionsberättelsen lästes upp av Ingrid Johnsson. Det blev några förändringar i styrelsen, då Ann-Katrin Larsson och Ivar Virgin avböjt omval, Håkan Ekesbo och Wilhelm Klingspor valdes in av mötet. I övrigt omval av ledamöter, revisorer och revisorssuppleant. Valberedningen omvaldes i sin helhet med Chatarina Sjölin som sammankallande.

Årsmötet utsåg Ivar Virgin till hedersledamot med följande motivering. Diplom och medlemskap överräcktes i hemmet på Mariedal den 23 juni.

"Ivar Virgin har varit medlem i Föreningen Läckö Vänner under många år och varit ordförande 2003-2010 samt vice ordförande 2010-2014.  Ivar har medverkat till att möjliggöra många intressanta besök för föreningen, bl.a. Koberg och Hällekis Säteri samt inte minst flera besök på Mariedal - Magnus Gabriel De la Gardie´s slott från 1673 och med Ivar som slottsherre. Ivar har deltagit i så gott som alla sammanträden, andra vänföreningsmöten, resor mm. T.ex långresor till Gränsfästen, Malta, Nordkalotten, Italien och kortresor till Stockholm, Skåne, Halland, Oslofjorden mm samt inte minst i Skaraborg.

Föreningen har under denna tid kunnat bidra till Stiftelsens verksamhet bl.a. genom inköp av linnepress, silverfat, stöd till bokproduktion, inredning av vinkällare samt inte minst installation av ljudanläggning i kyrkan.

Föreningen Läckö Vänner kan med stor glädje konstatera att under Ivar Virgins tid i styrelsen har Läckö Slott och verksamheten där utvecklats synnerligen väl."

Medlemsavgifterna är oförändrade för 2017, 200 kr för enskild medlem, 2000 kr för Guldmedlem och företag.

Under punkten övriga frågor fanns en punkt ”sigill”. Sigillet föreställer Magnus Gabriel De la Gardie till häst och är möjligen präglat till hans bröllop med Maria Eufrosyne. Detta sigill fick bankdirektör Henning Rydberg av lagmannen Gösta Grevillius någon gång på 1930-talet. En sakkunnig person har sett ett foto av sigillet och bedömt det som äkta. Det har fram till årsmötet varit anförtrott ordförande Lars-Göran Lönnermark men överräcktes på årsmötet till Magnus Lönnroth och Läckö Stiftelsen för vidare undersökningar.

Efter årsmötet berättade Simon Irvine om de nordeuropeiska trädgårdarnas utveckling från 1600-talet och framåt. Hur man skapade lövgångar, spaljerade fruktträd och odlade nyttoväxter. Magnus Gabriel De la Gardie importerade frö från London. Denna tid var ovanligt kall och Themsen frös. Men i med att man byggt trädgården omgärdad av tjocka murar kunde värmen magasineras och päron, aprikoser, vindruvor hann att mogna. Det fanns 54 spaljerade träd på den tiden. Något som vår nutida trädgårdsmästare också drömmer om. Men finns arbetskraften? Kanske en uppgift för Läckö Vänner?

I trädgården odlas restaurangens grönsaker och Stefan och Katrin förädlar vad de får för dagen. Inte bara för gommens njutning utan också ögats. Varannan dag plockas 440 luktärter, som sätts i vaser och öppnar sinnena hos gästerna. 

 

 

Ivar och Eva Virgin. Blommor och bevis på heders-medlemskapet överräcktes i hemmet på Mariedal den 23 juni av ordföranden Lars-Göran Lönnermark, Håkan Ridal och Ulla-Märta Tall.

Ett femtiotal av föreningen 878 medlemmar kom till årsmötet.

Ordföranden avtackar avgående Ann-Katrin Larsson.

Chatarina Sjölin redogör för valberedningens arbete.

Magnus Gabriel de la Gardies sigill.

 

 

 

 

 

Webbproduktion: Entos AB