Läckö

Slottets interiörer

Större delen av den idag synliga inredningen skapades under Magnus Gabriel De la Gardies tid och visar förvandlingen från biskopsborg till barockslott. Ett flertal konstutövare engagerades för utsmyckningar i de flesta salar i slottets tredje och fjärde våningar. Riklig takdekor, mytologiska scener och bataljmålningar kan skådas och i Kungssalen svävar fortfarande de 13 takänglarna, förmodligen skapade av målaren och skulptören Johan Werner. Bildhuggaren George Baselaque anlitades bl a för att snida alkovöppningen i furstinnans sängkammare. Bostadssvitens inredning och disposition var den för tiden mest moderna och influerad av franska ideal. För att levandegöra slottets glansperiod under Magnus Gabriel De la Gardies tid har en uppmöblering skett av de tomma salarna. Detta ska dock inte ses som en rekonstruktion av slottets interiörer under 1600 talet, utan vill ge en bild av tidens inredningskultur.


Foto: Håkan Bengtsson

Föremålen är en del av de statliga konstsamlingarna förvaltade av Nationalmuseum. Tack vare gåvor från enskilda, företag och offentliga institutioner, inte minst med stöd av Lidköpings kommun, Föreningen Läckö Vänner med flera har samlingen vuxit avsevärt.

Kungssalen
Foto: Ulf Fabiansson

I slottets paradvåning kan man idag bland annat beskåda målningar, vävda tapeter, stolar, bord, skåp och himmelssängar.

    
Foto: Håkan Bengtsson

Webbproduktion: Entos AB