Läckö

Vardagsmiljöer på Läckö Slott


Foto: Hans Kongbäck                           Foto: Catarina Gnosspelius


Foto: Petter Magnusson                   Foto: Ulf Fabiansson

 

Vardagens folk

En piga i köket
Foto: Hans Kongbäck
 

Godset Läckö påminner under grevens tid om ett stort företag med olika enheter. Här finns en militär bemanning, en slottsstat, en stallstat och en stor ladugårdsstat som även omfattar en sjöstat. När greven kommer har han dessutom med sin hovstat. Här finns ett kansli med administrativ personal. I stort sett allting skall bokföras och noga redovisas - varje matranson, varje lass murtegel, varje linneduk. I Spisesalens lillkök får kökshustrur och pigor hjälp av köksdrängarna. Bengt skytt har kommit med vilt och fågel. Rökt kött och bröd samsas om utrymmet, som också används till matsal av arbetsfolket flera gånger om dagen. Lillpigans sovplats finns intill den varma spisen.

I Gamla Fruntimret ser Marina fatburshustru över hela linneförrådet och i Rullestugan bär fatburspigor och kammarhustrur fram nytvättad damast till mangel och linnepress.

Sopepigorna fejar i hela slottet.

Projekt "Kök och hushåll" på Läckö Slott finansieras av Sparbanksstiftelsen Skaraborg

Webbproduktion: Entos AB